Đừng bao giờ hứa nhiều hơn bạn có thể ...

Đừng bao giờ hứa nhiều hơn bạn có thể thực hiện.

Đừng bao giờ hứa nhiều hơn bạn có thể thực hiện.
-
Never promise more than you can perform.

Publilius Syrus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống