Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đừng bao giờ để người không sở hữu ...


Đừng bao giờ để người không sở hữu sức mạnh để nói có bảo bạn không.
-
Never allow a person to tell you no who doesn't have the power to say yes.

Eleanor Roosevelt

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sức mạnh

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Đệ nhất phu nhân
Ngày sinh: 11/10/1884
Ngày mất: 7/11/1962
© 2012 Danh ngôn cuộc sống