Đừng bao giờ để người không sở hữu ...


Đừng bao giờ để người không sở hữu sức mạnh để nói có bảo bạn không.
-
Never allow a person to tell you no who doesn't have the power to say yes.

Eleanor Roosevelt

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sức mạnh

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Đệ nhất phu nhân
Ngày sinh: 11/10/1884
Ngày mất: 7/11/1962
© 2012 Danh ngôn cuộc sống