Đừng bao giờ để mình chìm trong thịnh ...


Đừng bao giờ để mình chìm trong thịnh nộ; bởi nó giống như mài thanh kiếm để tự đâm vào ngực mình, hay giết bạn mình.
-
Indulge not thyself in the passion of anger; it is whetting a sword to wound thine own breast, or murder thy friend.

Akhenaton

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thái độgiận dữ

Tiểu sử

Quốc gia: Ai Cập
Nghề nghiệp: Tổng thống

Những tác giả khác

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống