Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đừng bao giờ để mình chìm trong thịnh ...


Đừng bao giờ để mình chìm trong thịnh nộ; bởi nó giống như mài thanh kiếm để tự đâm vào ngực mình, hay giết bạn mình.
-
Indulge not thyself in the passion of anger; it is whetting a sword to wound thine own breast, or murder thy friend.

Akhenaton

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thái độgiận dữ

Tiểu sử

Quốc gia: Ai Cập
Nghề nghiệp: Tổng thống

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống