Đừng bao giờ để đến ngày mai những ...


Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc mà bạn có thể để đến ngày kia.
-
Never put off till tomorrow what you can do the day after tomorrow.

Mark Twain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống