Đừng bao giờ cúi đầu. Hãy luôn ngẩng cao. ...


Đừng bao giờ cúi đầu. Hãy luôn ngẩng cao. Nhìn thẳng vào mắt thế giới.
-
Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye.

Helen Keller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968
© 2012 Danh ngôn cuộc sống