Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đức tin không phải thứ để nắm lấy, nó ...


Đức tin không phải thứ để nắm lấy, nó là trạng thái cần phát triển.
-
Faith is not something to grasp, it is a state to grow into.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tinphát triển

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Yêu không có nghĩa là nhìn nhau, mà có nghĩa là cùng nhau nhìn theo một hướng.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống