Đức tin cho phép chúng ta được nắm giữ ...


Đức tin cho phép chúng ta được nắm giữ trong những điều chúng ta không thấy được.
-
Faith is permitting ourselves to be seized by the things we do not see.

Martin Luther

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tin

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thần học
Ngày sinh: 10/11/1483
Ngày mất: 18/2/1546
© 2012 Danh ngôn cuộc sống