Đức hạnh vĩ đại nhất của loài người ...


Đức hạnh vĩ đại nhất của loài người có lẽ là tính tò mò.
-
The greatest virtue of man is perhaps curiosity.

Anatole France

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đức hạnhtò mò

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống