Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đứa trẻ không có bố không phải là mồ ...


Đứa trẻ không có bố không phải là mồ côi, đứa trẻ không có mẹ mới là mồ côi.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con cái

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống