Đua tranh là giành cho ngựa chứ không phải ...


Đua tranh là giành cho ngựa chứ không phải nghệ sĩ.
-
Competitions are for horses, not artists.

Bela Bartok

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Hungary
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 25/3/1881
Ngày mất: 26/9/1945

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống