Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Dù trong gông cùm hay dưới vòng nguyệt quế, ...


Dù trong gông cùm hay dưới vòng nguyệt quế, tự do không biết đến điều gì khác ngoài chiến thắng.
-
Whether in chains or in laurels, liberty knows nothing but victories.

Douglas MacArthur

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự dochiến thắng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 26/1/1880
Ngày mất: 5/4/1964
© 2012 Danh ngôn cuộc sống