Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Dù chúng ta đang ở đâu, chính bạn hữu đã ...

Dù chúng ta đang ở đâu, chính bạn hữu đã tạo nên thế giới.

Dù chúng ta đang ở đâu, chính bạn hữu đã tạo nên thế giới.
-
Wherever we are, it is our friends that make our world.

Henry Drummond

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạnthế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/8/1851
Ngày mất: 1/3/1897
© 2012 Danh ngôn cuộc sống