Dù chúng ta đang ở đâu, chính bạn hữu đã ...

Dù chúng ta đang ở đâu, chính bạn hữu đã tạo nên thế giới.

Dù chúng ta đang ở đâu, chính bạn hữu đã tạo nên thế giới.
-
Wherever we are, it is our friends that make our world.

Henry Drummond

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạnthế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/8/1851
Ngày mất: 1/3/1897
© 2012 Danh ngôn cuộc sống