Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người ...

Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy

Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy được.

Ngạn ngữ Mông Cổ

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đàn ôngý chí

Tiểu sử

Quốc gia: Mông Cổ
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống