Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người ...

Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy

Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy được.

Ngạn ngữ Mông Cổ

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đàn ôngý chí

Tiểu sử

Quốc gia: Mông Cổ
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có gì nghèo bằng không có tài. Không có gì hèn bằng không có chí

Uông Cách

© 2012 Danh ngôn cuộc sống