Dù anh có quay đi đâu anh cũng sẽ tìm thấy ...


Dù anh có quay đi đâu anh cũng sẽ tìm thấy người cần đến anh.
-
Wherever a man turns he can find someone who needs him.

Albert Schweitzer

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hy vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 14/1/1875
Ngày mất: 9/4/1965
© 2012 Danh ngôn cuộc sống