Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững ...


Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Tục ngữ Việt Nam

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý tưởngý chí

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống