Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Dối trá không nằm trong ngôn từ; nó nằm ...


Dối trá không nằm trong ngôn từ; nó nằm trong sự việc.
-
Falsehood is never in words; it is in things.

Italo Calvino

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/10/1923
Ngày mất: 19/9/1985

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống