Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đội quân nguyên tắc có thể xuyên thủng ...


Đội quân nguyên tắc có thể xuyên thủng cả những nơi mà đội quân con người không thể.
-
An army of principles can penetrate where an army of soldiers cannot.

Thomas Paine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nguyên tắc

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 29/1/1737
Ngày mất: 8/6/1809
© 2012 Danh ngôn cuộc sống