Đội quân nguyên tắc có thể xuyên thủng ...


Đội quân nguyên tắc có thể xuyên thủng cả những nơi mà đội quân con người không thể.
-
An army of principles can penetrate where an army of soldiers cannot.

Thomas Paine

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nguyên tắc

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 29/1/1737
Ngày mất: 8/6/1809

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống