Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đời là một hài kịch đối với những ...


Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ và là một bi kịch đối với những người đa cảm.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình cảmsuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống