Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đôi khi phải nhượng bộ mà thừa nhận ...


Đôi khi phải nhượng bộ mà thừa nhận rằng củ cải là củ lê.

Ngạn ngữ Đức

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống