Đôi khi người ta bỏ ra nhiều nhất cho thứ ...


Đôi khi người ta bỏ ra nhiều nhất cho thứ mà người ta có thể có được chẳng mất gì cả.
-
Sometimes one pays most for the things one gets for nothing.

Albert Einstein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống