Đôi khi nghịch cảnh là những thứ mà bạn ...


Đôi khi nghịch cảnh là những thứ mà bạn cần phải đối mặt để thành công.
-
Sometimes adversity is what you need to face in order to become successful.

Zig Ziglar

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/11/1926
Ngày mất: 28/11/2012
© 2012 Danh ngôn cuộc sống