Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu ...


Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.
-
Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith.

Steve Jobs

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sốngniềm tin

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Doanh nhân
Ngày sinh: 24/2/1955
Ngày mất: 5/10/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống