Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu ...


Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.
-
Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith.

Steve Jobs

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sốngniềm tin

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Doanh nhân
Ngày sinh: 24/2/1955
Ngày mất: 5/10/2011
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng.

Louisa May Alcott

© 2012 Danh ngôn cuộc sống