Đời đầy những thăng trầm, nhưng tâm ...


Đời đầy những thăng trầm, nhưng tâm trạng của ta thay đổi nhiều hơn là vận hạnh của ta.
-
There are good and bad times, but our mood changes more often than our fortune.

Thomas Carlyle

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sốngsố phận

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống