Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đời đầy những thăng trầm, nhưng tâm ...


Đời đầy những thăng trầm, nhưng tâm trạng của ta thay đổi nhiều hơn là vận hạnh của ta.
-
There are good and bad times, but our mood changes more often than our fortune.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sốngsố phận

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống