Đọc sách là công cụ cơ bản trong đời ...


Đọc sách là công cụ cơ bản trong đời sống của một cuộc sống tốt đẹp.
-
Reading is a basic tool in the living of a good life.

Joseph Addison

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sốngsách

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 1/5/1672
Ngày mất: 17/6/1719
© 2012 Danh ngôn cuộc sống