Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Dốc lòng vì người đợi thiên ...


Dốc lòng vì người đợi thiên mệnh.

Ngạn ngữ Nhật Bản

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Nhật Bản
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống