Đó là tình yêu: Hai con người cô đơn đem ...


Đó là tình yêu: Hai con người cô đơn đem lại cho nhau sự an toàn, chạm vào nhau và nói với nhau.
-
That’s love: Two lonely persons keep each other safe and touch each other and talk to each other.

Rainer Maria Rilke

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêucô đơnan toàn

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 4/12/1875
Ngày mất: 29/12/1926

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống