Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Điều tôi đi tìm không ở ngoài kia, nó ở ...


Điều tôi đi tìm không ở ngoài kia, nó ở trong bản thân tôi.
-
What I am looking for is not out there, it is in me.

Helen Keller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968
© 2012 Danh ngôn cuộc sống