Điều ta nghĩ về bản thân quyết định số ...


Điều ta nghĩ về bản thân quyết định số phận ta.
-
It is what a man thinks of himself that really determines his fate.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Câu trả lời ngắn nhất là hành động.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống