Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Điều quan trọng nhất bạn làm khi sống ...


Điều quan trọng nhất bạn làm khi sống hàng ngày là quyết định không tự giết bản thân mình.
-
The most important thing you do everyday you live is deciding not to kill yourself.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
© 2012 Danh ngôn cuộc sống