Điều quan trọng nhất bạn làm khi sống ...


Điều quan trọng nhất bạn làm khi sống hàng ngày là quyết định không tự giết bản thân mình.
-
The most important thing you do everyday you live is deciding not to kill yourself.

Albert Camus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
© 2012 Danh ngôn cuộc sống