Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Điều nhiều nhất tôi có thể làm được ...


Điều nhiều nhất tôi có thể làm được cho bạn mình là đơn thuần làm một người bạn.
-
The most I can do for my friend is simply be his friend.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống