Điều nhiều nhất tôi có thể làm được ...


Điều nhiều nhất tôi có thể làm được cho bạn mình là đơn thuần làm một người bạn.
-
The most I can do for my friend is simply be his friend.

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống