Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Điều kiện tất yếu đầu tiên cho hạnh ...


Điều kiện tất yếu đầu tiên cho hạnh phúc của nhân dân là sự bãi bỏ tôn giáo.
-
The first requisite for the happiness of the people is the abolition of religion.

Karl Marx

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúctôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 5/5/1818
Ngày mất: 14/3/1883
© 2012 Danh ngôn cuộc sống