Điều bạn nói không quan trọng mà quan ...


Điều bạn nói không quan trọng mà quan trọng là cách bạn nói; nơi đó ẩn giấu bí mật của thời gian.
-
It is not what you say that matters but the manner in which you say it; there lies the secret of the ages.

William Carlos Williams

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nóigiao tiếp

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 17/9/1883
Ngày mất: 4/3/1963

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống