Điều bạn có khi đạt được mục tiêu ...


Điều bạn có khi đạt được mục tiêu cũng quan trọng như điều bạn trở thành khi đạt được mục tiêu.
-
What you get by achieving your goals is to as important as what you become by achieving your goals.

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

mục đíchmục tiêu

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống