Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Điên rồ: lặp đi lặp lại một việc và hy ...


Điên rồ: lặp đi lặp lại một việc và hy vọng những kết quả khác nhau.
-
Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việcđiên rồ

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống