Điên rồ: lặp đi lặp lại một việc và hy ...


Điên rồ: lặp đi lặp lại một việc và hy vọng những kết quả khác nhau.
-
Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.

Albert Einstein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việcđiên rồ

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống