Đi nhiều khiến kẻ khôn càng khôn hơn, kẻ ...


Đi nhiều khiến kẻ khôn càng khôn hơn, kẻ khờ càng khờ tệ hại.
-
Travel makes a wise man better, and a fool worse.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khôn ngoanngu dốt

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống