Đem ánh sáng vào bóng tối trong trái tim con ...


Đem ánh sáng vào bóng tối trong trái tim con người - đó là nhiệm vụ của người nghệ sĩ.
-
To send light into the darkness of men's hearts - such is the duty of the artist.

Robert Schumann

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuậttrái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 8/6/1810
Ngày mất: 29/7/1856
© 2012 Danh ngôn cuộc sống