Để thật sự cười, anh phải có thể lấy ...


Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó!
-
To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it!

Charlie Chaplin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Afghanistan
Nghề nghiệp: Bác sĩ
© 2012 Danh ngôn cuộc sống