Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Để thật sự cười, anh phải có thể lấy ...


Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó!
-
To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it!

Charlie Chaplin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Afghanistan
Nghề nghiệp: Bác sĩ
© 2012 Danh ngôn cuộc sống