Để thành công, hãy chớp lấy cơ hội cũng ...


Để thành công, hãy chớp lấy cơ hội cũng nhanh như khi vội vã kết luận.
-
To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at conclusions.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thành côngcơ hội

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống