Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Để thành công, hãy chớp lấy cơ hội cũng ...


Để thành công, hãy chớp lấy cơ hội cũng nhanh như khi vội vã kết luận.
-
To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at conclusions.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thành côngcơ hội

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đào của những do dự vô cùng.

William Arthur Ward

© 2012 Danh ngôn cuộc sống