Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Để thành công, hãy chớp lấy cơ hội cũng ...


Để thành công, hãy chớp lấy cơ hội cũng nhanh như khi vội vã kết luận.
-
To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at conclusions.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thành côngcơ hội

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống