Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất ...

Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại.

Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại.
-
To be successful, you've got to be willing to fail.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thành côngthất bại

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống