Để thắng cuộc, bạn cần cả kỹ năng và ...


Để thắng cuộc, bạn cần cả kỹ năng và ý chí.
-
When it comes to winning, you need the skill and the will.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chíkhả năng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống