Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Để sống, chúng ta phải tranh đấu không ...


Để sống, chúng ta phải tranh đấu không ngừng, chúng ta phải có lòng can đảm để hạnh phúc.
-
To live we must conquer incessantly, we must have the courage to be happy.

Henri Frederic Amiel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcđấu tranh

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống