Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Để soạn nhạc, tất cả những gì bạn ...


Để soạn nhạc, tất cả những gì bạn cần là nhớ được một giai điệu chưa ai từng nghĩ tới.
-
In order to compose, all you need to do is remember a tune that nobody else has thought of.

Robert Schumann

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

âm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 8/6/1810
Ngày mất: 29/7/1856

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

Dr Seuss

© 2012 Danh ngôn cuộc sống