Để soạn nhạc, tất cả những gì bạn ...


Để soạn nhạc, tất cả những gì bạn cần là nhớ được một giai điệu chưa ai từng nghĩ tới.
-
In order to compose, all you need to do is remember a tune that nobody else has thought of.

Robert Schumann

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

âm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 8/6/1810
Ngày mất: 29/7/1856

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống