Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Dễ dãi là phương châm của thể xác và là ...


Dễ dãi là phương châm của thể xác và là tro nguội của tâm hồn.

Ngạn ngữ Đức

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống