Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Để có bạn bè, đầu tiên bạn phải làm ...


Để có bạn bè, đầu tiên bạn phải làm một người bạn đã.
-
In order to have friends, you must first be one.

Elbert Hubbard

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạnbạn bè

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915
© 2012 Danh ngôn cuộc sống