Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Để chữa trị căn bệnh lo lắng, công việc ...


Để chữa trị căn bệnh lo lắng, công việc tốt hơn rượu whiskey.
-
As a cure for worrying, work is better than whiskey.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việclo lắng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống