Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Dễ chinh phục một thứ hơn là biết phải ...


Dễ chinh phục một thứ hơn là biết phải làm gì với nó.
-
It was easier to conquer it than to know what to do with it.

Horace Walpole

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chinh phục

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 24/9/1717
Ngày mất: 2/3/1797
© 2012 Danh ngôn cuộc sống