Dễ chinh phục một thứ hơn là biết phải ...


Dễ chinh phục một thứ hơn là biết phải làm gì với nó.
-
It was easier to conquer it than to know what to do with it.

Horace Walpole

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chinh phục

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 24/9/1717
Ngày mất: 2/3/1797
© 2012 Danh ngôn cuộc sống