Để chiếm được trái tim người phụ nữ, ...


Để chiếm được trái tim người phụ nữ, người đàn ông đầu tiên phải dùng trái tim của mình.
-
To get a woman's heart, a man must first use his own.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống