Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đây là những nguyên tắc của tôi, và nếu ...


Đây là những nguyên tắc của tôi, và nếu bạn không thích chúng... chậc, tôi còn những nguyên tắc khác.
-
Those are my principles, and if you don't like them... well, I have others.

Groucho Marx

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nguyên tắc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Diễn viên hài
Ngày sinh: 2/10/1890
Ngày mất: 19/8/1977

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Độ lâu bền của sự đam mê tỉ lệ thuận với sự kháng cự ban đầu của người phụ nữ.

Balzac

© 2012 Danh ngôn cuộc sống