Đây là những nguyên tắc của tôi, và nếu ...


Đây là những nguyên tắc của tôi, và nếu bạn không thích chúng... chậc, tôi còn những nguyên tắc khác.
-
Those are my principles, and if you don't like them... well, I have others.

Groucho Marx

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nguyên tắc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Diễn viên hài
Ngày sinh: 2/10/1890
Ngày mất: 19/8/1977

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống