Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đây là một thế giới tàn nhẫn, và người ...


Đây là một thế giới tàn nhẫn, và người ta phải tàn nhẫn để đối phó với nó.
-
This is a ruthless world and one must be ruthless to cope with it.

Charlie Chaplin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

xã hộithế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Afghanistan
Nghề nghiệp: Bác sĩ

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống