Đây là một thế giới tàn nhẫn, và người ...


Đây là một thế giới tàn nhẫn, và người ta phải tàn nhẫn để đối phó với nó.
-
This is a ruthless world and one must be ruthless to cope with it.

Charlie Chaplin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

xã hộithế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Afghanistan
Nghề nghiệp: Bác sĩ
© 2012 Danh ngôn cuộc sống