Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận ...

Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất.

Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất.
-
An investment in knowledge pays the best interest.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống