Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận ...

Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất.

Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất.
-
An investment in knowledge pays the best interest.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm.

William Arthur Ward

© 2012 Danh ngôn cuộc sống